Ξεχάστε την ανάλυση.

“Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to have new little hopes. It is rather hard work: there is now no smooth road into the future: but we go round, or scramble over the obstacles. We’ve got to live, no matter how many skies have fallen”

D.H.Lawrence (1928) Lady Chatterley’s lover, 2006 edition: London: Penguin Books/Classics, pg 5.

Μου φάνηκε προτιμότερο να αναρτήσω τούτο – φροντίδι της Μ.Μ. την οποία (και πάλι) ευχαριστώ. Η ταπεινότης μου τελεί εν αμφιθυμία πάντως.

ν.κ.