Γεννήσεις στην Ελλάδα ανά ηλικιακή κατηγορία της μητέρας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ