Δαπάνες γενικής κυβέρνησης για πολιτισμό, ψυχαγωγία και θρησκεία (% AEΠ, 2016)

Πηγή: Eurostat