Για το Μάτι – το δικό μας, όχι των κυνηγών του πόνου και των αμαθών επαϊόντων ευκαιρίας

Αντί κάποιου σχολίου – περίσσεψαν άλλωστε και είναι πολλοί όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμη τον σκασμό – διαβάστε από το Canada’s Public Broadcaster (CBC) – έχουν και εκεί πολύ πικρή πείρα:

https://www.cbc.ca/news/technology/wildfire-science-1.3566755

Και του χρόνου, καλοκαίρι θα έχουμε στο Μάτι. Για τους λοιπούς, καλές διακοπές.

ν.κ.