Το παγκόσμιο κύπελλο απειλεί την παραγωγικότητα;

Επικάλυψη των ωρών μετάδοσης των αγώνων του παγκόσμιου κυπέλλου με το σύνηθες ωράριο εργασίας

Infographic: Where the World Cup Threatens Productivity the Most | Statista