Ποσοστό απασχόλησης των νέων (25-39 ετών) με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα που βρήκαν θέση εργασίας ένα με τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή τους