Επιχειρήσεις με ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω των δικών τους ιστοσελίδων ή εφαρμογών (apps)