Επικοινωνία: info@poleconomix.gr

Ομάδα: Νίκος Κουτσιαράς (Διευθυντής του δικτυακού τόπου), Κυριάκος Φιλίνης, Σοφία Μιχαλάκη, Ervin Kondakçiu, Σάκης Μανούζας, Θανάσης Κολλιόπουλος.