Επικοινωνία: info@poleconomix.gr

Ομάδα: Νίκος Κουτσιαράς (Διευθυντής του δικτυακού τόπου), Κυριάκος Φιλίνης, Ervin Kondakçiu, Σάκης Μανούζας.